Möte intressentgrupp Miljö och energi

Starttid:2016-03-17 10:00 Sluttid:2016-03-17 12:00

Adress:BIM Alliance, Drottninggatan 33 Ort:Stockholm

Anmälan om deltagande meddelas Jonny Hellman på adressen: jonny.hellman@bimalliance.se