BIP – nyheter och erfarenheter

Vill du veta mer om BIP – ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter? Systemet används av allt fler och de nyheter och den utveckling som skett presenteras vid ett seminarium i mars.

Starttid:2016-03-16 09:00 Sluttid:2016-03-16 12:00

Adress:Lindhagensalen, Skanska, Warfvinges väg 25 Ort:Stockholm

BIP
 

BIP underlättar kommunikationen

BIP, Building Information Properties, är ett system för egenskaper och beteckningar för objekt i byggnader. Med hjälp av BIP kan byggare, installatörer, arkitekter, andra projektörer och fastighetsägare använda samma beteckningar och egenskaper. Kommunikationen i projekten underlättas betydligt. Om alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led blir resultatet spårbarhet, färre fel och ett effektivare arbetssätt.

Nyhet presenteras på seminariet

Innehållet i BIP har nu kompletterats med en applikation kallad BIP QTO, Quantity Take Off, som kommer att presenteras på seminariet. Den nya applikationen använder IFC-filer för mängdavtagning. BIP QTO underlättar kvalitetssäkring och mängdavtagning för projekt där man använder BIP.

På www.bipkoder.se finns mer information om BIP och BIP QTO.
 

Program
 

  • BIP – kort bakgrund
  • BIP QTO – demonstration
  • Användning av BIP i olika praktiska projekt
  • Gemensam diskussion – frågor, synpunkter och förbättringsförslag
     

Anmälan

Anmäl dig senast måndagen den 14 mars till Carl-Erik Brohn.

E-post: carl-erik.brohn@bimalliance.se 

Telefon: 070 557 11 49

Seminariet är kostnadsfritt.


Projektet där BIP arbetades fram initierades av BIM Alliance och är till stor del finansierat av SBUF. BIP har sedan utvecklats i samverkan mellan företag och organisationer som bidragit med arbete och värdefulla kunskaper. BIP är fritt tillgängligt i syfte att öka samarbetet i branschen.