Konferens: Arbeta smart inom planering & byggande 2016

ULI Geoforums 16:e konferens om smarta metoder och lösningar inom planering och byggande. Olle Samuelson, vd för BIM Alliance och programchef för Smart Built Environment, är en av talarna.

Starttid:2016-03-09 Sluttid:2016-03-10

Ort:Stockholm

Konferensen är en etablerad mötesplats, för kontakter mellan geodata-/GIS-branschen och experter inom stadsplanering. Här har vi fokus på goda exempel på hur smarta metoder och lösningar, i synnerhet geografisk informationsteknik, används inom stadsplanering, regionutveckling och byggande.

Planering och visualisering i en komplex värld

På årets konferens kommer du att kunna lyssna till presentationer om, och vara med och diskutera:

  • visualisering av stadsbyggnadsprojekt med 3D-stadsmodeller
  • medborgardialog via kartappar
  • digitalt obrutet informationsflöde i plan- och byggprocessen – och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment
  • big data – stora datamängder för bättre beslutsunderlag
  • smarta städer = hållbara städer
  • visualisering av riskanalyser.

Läs mer om konferensen på ULIGeoforums webbplats