Möte intressentgrupp förvaltning

Starttid:2016-02-10 13:00 Sluttid:2016-02-10 16:00

Adress:BIM Alliance på Drottninggatan 33 Ort:Stockholm

Anmälan om deltagande meddelas Leif Sundbom på adressen Leif.Sundbom@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för förvaltning