Möte intressentgrupp Miljö och energi

Starttid:2016-02-04 10:00 Sluttid:2016-02-04 12:00

Adress:BIM Alliance, Drottninggatan 33 Ort:Stockholm

Anmälan om deltagande meddelas Jonny Hellman på adressen: jonny.hellman@bimalliance.se