Möte intressentgrupp projektledning

Starttid:2016-01-26

Adress:Tyréns, Peter Myndes backe 16 Ort:Stockholm

På mötet i november släpptes granskningsversionen av det dokument som ska stötta projektledningen att nyttja digitala arbetssätt och BIM. Granskningssynpunkter tas emot på mötet i januari. Kontakta Nina Borgström om du är intresserad av att läsa och komma med synpunkter.

Anmälan om deltagande meddelas Nina Borgström på adressen nina.borgstrom@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för projektledning