Möte intressentgrupp byggmaterial

Starttid:2016-01-20

Den nybildade intressentgruppen för byggmaterialfrågor hade sitt första riktiga möte den 29 september. Gruppen arbetar med BIM-relaterade frågor för företag som tillverkar och distribuerar byggmaterial.

Vid mötet identifierades en rad frågeställningar som berörde egenskaper, innehåll, miljöpåverkan med mera, men också processfrågor som hur/när projektörer föreslår material och tekniska lösningar, hur byggföretag köper in material och planerar logistiken, hur man har rätt juridiskt stöd i processerna med mera.

På nästa möte, den 20 januari, kommer ett mer definierat program för gruppen att fastställas. I gruppen ingår huvudsakligen byggmaterialföretag, men det är möjligt för andra intresserade att delta i gruppens arbete eftersom frågorna berör även andra företagskategorier.

Kontakta Mårten Lindström om du vill delta eller veta mer om gruppen: marten.lindstrom@bimalliance.se