Möte intressentgrupp anläggning

Starttid:2015-12-10 Sluttid:2015-12-10

Adress:WSP, Jungmansgatan 10 Ort:Malmö

Anläggningsgruppen träffas i Malmö.

Anmälan om deltagande meddelas Pontus Bengtson på adressen pontus.bengtson@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för anläggning