Möte fokusgrupp förvaltningsprocessen

BIM Alliance intressentgrupp för förvaltning har framförallt fokus på BIM i förvaltningsprocessen. För att skapa förutsättningar för ett mer operativt arbete i intressentgruppen har tre fokusgrupper bildats. Fokusgrupp förvaltningsprocessen är en av de tre fokusgrupperna.

Starttid:2015-11-25 10:00 Sluttid:2015-11-25 15:00

Ort:Stockholm

Fokusgrupp ”Förvaltningsprocessen” ska – med utgångspunkt från verksamhetsnyttorna i förvaltningens olika processer – definiera vilka informationsmängder som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på det effektivaste sättet. Gruppen ska också titta på hur informationen ska hanteras och presenteras vid utförandet.

Gruppen kommer arbeta med informationsmängder utifrån tre huvudområden:

  • Administrativ och ekonomisk förvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Drift

Fokusgruppen är till för BIM Alliance medlemmar och max 12 personer får plats i gruppen.

Kontakta Mats Broman för mer information: mats.broman@5d.se