Tekniskt råd anordnar buildingSMART-möte

BIM Alliance Tekniska råd anordnar ett buildingSMART-möte då resultaten från Singaporemötet den 12-15 oktober presenteras och diskuteras.

Starttid:2015-11-20 09:00 Sluttid:2015-11-20 12:00

Adress:KTH, Brinellvägen 1 Ort:Stockholm

Mötet ska ge input och underlag inför diskussioner med BIM Alliance intressentgrupper.

Mötet äger rum några dagar innan ordinarie möte i Tekniskt råd.

Vill du ha mer information eller delta på mötet? Skicka e-post till Väino Tarandi: vaino.tarandi@bimalliance.se