Möte intressentgrupp projektledning

Starttid:2015-11-19 13:00 Sluttid:2015-11-19 16:00

Adress:Tyréns, Peter Myndes backe 16 Ort:Stockholm

Anmälan om deltagande meddelas Nina Borgström på adressen nina.borgstrom@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för projektledning