Möte intressentgrupp bygg och installation

Starttid:2015-11-02 Sluttid:2015-11-02

Kontaktperson:Sara Beltrami, Tyréns

Anmälan om deltagande meddelas Sara Beltrami på adressen sara.beltrami@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för bygg och installation