Samhällsbyggnadsdagarna

BIM Alliance medverkar på konferensen Samhällsbyggnadsdagarna den 14-15 oktober 2015.

Starttid:2015-10-14 Sluttid:2015-10-15

Planeringen inför årets konferens pågår för fullt. Programmet innehåller följande parallella spår:

 • BIM och GIS
 • Bostäder
 • Byggprocess och Produktion
 • Byggteknik och Anläggning
 • Byggteknik och Huskonstruktion
 • Entreprenadjuridik och Upphandling
 • Fastighetsförvaltning och Fastighetsutveckling
 • Fastighetsjuridik och Lantmäteri
 • Hållbar utveckling
 • Infrastruktur och Trafik
 • Plan och Exploatering
 • Stadsutveckling och Arkitektur
 • Värdering

BIM Alliance medverkar på torsdagens eftermiddagssessioner, under punkten "6F BIM/GIS".

Till torsdagens program på Samhällsbyggarnas webbplats

Läs mer och anmäl dig på Samhällsbyggarnas webbplats