Kick-off för Smart Built Environment

Det nya programmet för digitalisering och industrialisering, Smart Built Environment, samlar intressenter till en informations- och inspirationsdag centralt i Stockholm.

Starttid:2015-10-12 Sluttid:2015-10-12

Adress:Nordic Light Hotel, Vasaplan 7 Ort:Stockholm

Smart Built Environment

Under mötet får du veta vad som sker i programmet, hur processen för utlysningar och strategiska projekt kommer att gå till och hur man gör för att engagera sig i programmet. Mötet kommer att innehålla information och inspiration, men också diskussioner och inspel från deltagarna för att programmet ska få en så bra start och inriktning som möjligt. Under hösten tjuvstartar programmet med flera aktiviteter och den första utlysningen planeras efter årsskiftet.

Ur programmet:

10.00 Registrering och kaffe

10.30 Smart Built Environment – här står vi nu
Vi inleder förmiddagen med ett övergripande informationspass om vad strategiska innovationsprogram är och hur Smart Built Environment kommit till. Vi försätter sedan med en fördjupad information om Smart Built Environment: innehåll, mål  och organisation.

12.00 Lunch

13.00 Myndigheterna och inspirationstalare
Efter lunch får vi möta Emma Gretzer, chef för Enheten för Miljö och Samhällsbyggande på Formas, som berättar om hur myndigheterna jobbar med de strategiska innovationsprogrammen.
Vi får lyssna till en inspirationstalare som ger oss nya perspektiv på Smart Built Environment och digitaliseringen i samhället.

14:30  Workshop och frågor
Under eftermiddagen kommer vi också att diskutera programmets delområden, strategiska projekt och öppna utlysningar samt processen för att initiera projekt och hur man kan engagera sig i Smart Built Environment. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera med programledningen i mindre grupper.

16.00 Sammanfattning och mingel
Vi sammanfattar dagen och avslutar med ett mingel med möjlighet att diskutera möjligheter med programmet.

17.00 Dagen avslutas

Anmälan

Anmälan har stängt.

Läs mer på IQ Samhällsbyggnads webbplats