Geoinfo 2015 - läget i fokus för ett hållbart samhälle

GEOINFO är en mötesplats för användare och producenter inom geografisk information och geografisk IT.

Starttid:2015-10-07 Sluttid:2015-10-08

Ort:Malmö

Här kan du delta i presentationspass och workshoppar på tema Öppna geodata, Smarta städer, 3D-visualisering, Spel & VR, Kustzonsplanering och GIS-samordning. Konferensen sätter läget i fokus för ett hållbart samhälle. Lär dig av experter och möt andra som jobbar med geografisk information!

GEOINFO 2015 arrangeras av ULI Geoforum, branschföreningen inom området geografisk IT, tillsammans med SamGIS Skåne, en intresseförening som riktar sig till alla i Skåne som arbetar med geografiska data.

Läs mer på ULI Geoforums webbplats