Möte intressentgrupp Miljö och energi

Starttid:2015-10-06

Adress:BIM Alliance, Drottninggatan 33 Ort:Stockholm

Anmälan om deltagande meddelas Jonny Hellman på adressen: jonny.hellman@bimalliance.se