Kommuner om BIM-frågor

BIM Alliance och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, arrangerar ett seminarium för SKL:s medlemmar.

Starttid:2015-09-29 Sluttid:2015-09-29

Det pågår flera initiativ med koppling till BIM runt om i Sverige just nu och intresset hos både kommuner och landsting växer. Dagen innehåller bland annat aktuella presentationer av projekt och initiativ och diskussioner om hur kommuner och landsting i Sverige kan samarbeta för att driva BIM-frågorna.

Inbjudan skickas ut via Sveriges Kommuner och Landsting.