Möte intressentgrupp Byggmaterial

Ny intressentgrupp!

Starttid:2015-09-29

Vid gruppens första möte deltog runt 20 personer som representerade byggmaterialföretag, konsulter och entreprenörer. Vid nästa möte, den 29 september, kommer gruppens arbete att konkretiseras.

Kontakta Mårten Lindström om du vill delta eller veta mer om gruppen: marten.lindstrom@bimalliance.se