Informationsleveranser - seminarium och pilotprojekt

Projektet Informationsleveranser är nu inne i steg tre där systemstöd för informationsleveranser implementeras. Under ett seminarium den 24 september kommer erfarenheter från pilotprojekten hittills att presenteras tillsammans med de metoder och verktyg som har använts under hela processen.

Starttid:2015-09-24 13:00 Sluttid:2015-09-24 16:00

Adress:Hotell Kung Karl, Birgerjarlsgatan 21 Ort:Stockholm

Det blir också en presentation av förvaltningsgruppens tre fokusområden, se bilden. Under mötet kommer fokusområdet leveranser och verktyg (till höger på bilden) startas upp och vi kommer att behandla följande punkter:

  • Mottagare av nationella riktlinjer projekt 4
  • Tillämpningsanvisning: förvaltning och metadata.se
  • Hemsidan Tools (dokumentation)
  • Informationsblad till prioriterade aktiviteter/ resultat
  • Verktyg och kontakt med programleverantörer

Anmälan och kontakt

Anmäl dig i formuläret nedan. Lokal meddelas till anmälda via e-post inom kort.

Kontakta per.erlandsson@bimalliance.se om du har frågor om seminariet.

 

Anmälan

Obligatoriska uppgifter är märkta med stjärna (*).

Deltagare
*
*
*
*
Specialönskemål