Framtidens möbel- och materialval för inomhusmiljöer

Vilka förutsättningar och framtida planer för hållbara interiörer kan vi skapa tillsammans? WSP och Link Arkitektur bjuder in till seminarium i samarbete med Konstfack och BIM Alliance.

Starttid:2015-09-23 09:00 Sluttid:2015-09-23 17:00

Adress:WSP Globen, Arenavägen 7 Ort:Stockholm

Nu är det dags för branschen att ta fram riktlinjer för en gemensam hållbarhetsbedömning och digital informationshantering för möbler och inredning. Vill du vara med?

Stadsbiblioteket Göteborg

 
Byggbranschen har kommit långt i miljöbedömningen av byggmaterial och det är nu hög tid att vi tar fram motsvarande riktlinjer och målsättningar för möbler och inredning. Produktutvecklingen går mot digitalisering av viktig information om själva produkten. Spårbarheten blir en allt viktigare fråga i byggbranschen för att kunna ha kontroll över de ämnen vi tillsätter i våra miljöer, särskilt som vi närmar oss ett mer cirkulärt samhälle med ökad återanvändning av produkter.
 
WSP och LINK arkitektur bjuder nu in till seminarium i samarbete med Konstfack och BIM Alliance för att skapa dialog kring hur vi tillsammans kan skapa hållbara interiörer.

Läs mer och anmäl dig