Möte intressentgrupp projektledning

Starttid:2015-09-08

Anmälan om deltagande meddelas Nina Borgström på adressen nina.borgstrom@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för projektledning