ArkDes Talks: Reprogramming the City

På konferensen ArkDes Talks presenteras några av de mest innovativa exemplen på ”stads-hack”, som ofta kommer från enskilda medborgare och organisationer. Konferensen fokuserar på frågan: Hur kan städer bli bättre på att fånga upp och realisera dessa idéer? Det efterföljande SEiSMiC-mötet ger tillfälle för gemensamt kunskapsutbyte och fördjupad dialog.

Starttid:2015-08-26 09:00 Sluttid:2015-08-26 17:00

Adress:ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen Ort:Stockholm

ArkDes Talks: Reprogramming the City

På konferensen ArkDes Talks presenteras några av de mest innovativa exemplen på ”stads-hack”, som ofta kommer från enskilda medborgare och organisationer. Konferensen fokuserar på frågan: Hur kan städer bli bättre på att fånga upp och realisera dessa idéer? Konferensen hålls klockan 09.00 – 13.30.

Den amerikanske urbanstrategen Scott Burnham har tillsammans med ArkDes arbetat fram utställningen Reprogramming the City – om hur våra städer kan bli smartare och mer hållbara. Tänk om rondeller kunde dubblera som insektsfarmer och förse oss med protein? Om våra gator kunde förvandlas till temporära parker på somrarna, eller om du kunde få en dos ljusterapi när du väntar på bussen?

Välkommen till en kunskapsdag där experter presenterar verktyg för innovativ och nytänkande stadsutveckling. ArkDes Talks: Reprogramming the City presenteras av ArkDes i samarbete med Sveriges Arkitekter, Fastighetsägarna och IQ Samhällsbyggnad.

Här finns fullständigt program för konferensen

Efterföljande möte i det svenska SEiSMiC-projektet

Fokus för SEiSMiC-mötet är gräsrotsinitiativs och sociala innovatörers förutsättningar att göra avtryck i stadens utveckling och offentliga rum.

SEiSMiC-mötet hålls kl. 13.30 – 17.00. Den ger tillfälle för ytterligare gemensamt kunskapsutbyte och fördjupad dialog. Projekt från utställningen Reprogramming the City och ytterligare några ”gräsrotsinitiativ” med innovativ höjd ges tillfälle att berätta om sina erfarenheter av att förverkliga och genomföra projektidéer. Projektens erfarenheter tas som utgångspunkt för en fördjupad dialog om förutsättningar för samverkan.

  • Hur kan sociala innovatörer och lokala medborgarinitiativ samverka med kommuner, arkitekter och andra aktörer med inflytande för att förverkliga idéer för en bättre livsmiljö?
  • Hur kan kommunernas förvaltning ta vara på uttryck för social innovation och aktivism i stadens utveckling kontinuerligt?

Här finns fullständigt program för seminariet 

Anmälan

För deltagande i ArkDes konferens utgår en kostnad på 500 kr exklusive moms. Då ingår lunch. Deltagande i eftermiddagens SEiSMiC-mötet är kostnadsfritt men vi rekommenderar att man ansluter sig redan vid lunch (till självkostnadspris) och tar vara på möjligheten att se utställningen (fritt inträde). Arrangörerna hoppas att så många som möjligt kan delta under hela konferensen för att få ut mesta möjliga av dagen i sin helhet och eftermiddagens diskussioner.

Anmälan till konferensen

Antalet deltagare i seminariet är begränsat och det finns ett begränsat antal platser kvar. Skicka in din intresseanmälan till katarina.schylberg@iqs.se  

Om SEiSMiC

SEiSMiC är ett europeiskt projekt där tio europeiska länder samarbetar om att lyfta betydelsen av social innovation för att möta städernas utmaningar och till att samla sociala innovatörer och andra aktörer för internationellt utbyte och gemensamma projekt. Mer information om SEiSMiC finns på www.seismicproject.eu

 

 

Tävlling: Tänk om?

Har du en idé om hur stadens befintliga objekt, strukturer och ytor skulle kunna omprogrammeras för att skapa nya möjligheter? Skicka in den till ArkDes och tävla samtidigt om fina priser.

Läs mer och ladda upp din idéarrow