Nyheter

 • 2016-08-24 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance har pratat med Kristin Omholt-Jensen som är vd på Rendra – ett norskt företag som blev medlem i BIM Alliance under våren. Vi är nyfikna på hur ett norskt företag ser på medlemskapet.

 • 2016-06-27 Nytt i sektorn

  Autodesk och Trimble meddelar i ett pressmeddelande att de ingår ett avtal om utökat samarbete. Avtalet är ett steg i arbetet mellan företagen för att öppna upp informationsflödet i byggbranschen och göra arbetet mellan olika aktörer plattformsoberoende.

 • 2016-06-27 BIM Alliance-nytt

  Bland det sista som producerades i det omfattande vägprojektet Norra Länken i Stockholm var de två avluftstornen i Djurgårdsstaden. Nu reser sig de vackra spånklädda trätornen 20 meter högt över omgivningarna. Tornen är resultatet av ett framgångsrikt samarbete och ett bra exempel på hur file-to-factory-konceptet kan användas. Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad.

 • 2016-06-22 BIM Alliance-nytt

  Det nya klassifikationssystemet CoClass blir ett digitalt språk för all byggd miljö genom hela livscykeln. Systemet har potential att spara miljarder varje år genom bättre kommunikation i bygg- och förvaltningsprocessen. Fram till den 9 september är CoClass nu ute på remiss för synpunkter från branschen.

 • 2016-05-25 Nytt i sektorn

  Idag blev det klart att Peter Eriksson (MP), nuvarande EU-parlamentariker, blir ny bostads- och digitaliseringsminister. Peter blir alltså den minister som hanterar BIM-frågorna.

Visa fler nyheterarrow
 

Gemensamt möte för alla intressentgrupper

BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för att utbyta erfarenheter och identifiera hur vi genom arbete med BIM kan vidareutveckla branschen. Under eftermiddagen den 20 oktober tar vi nästa steg mot det obrutna informationsflödet och anordnar ett gemensamt möte för BIM Alliance intressentgrupper.

Under mötet får vi förutom erfarenhetsutbyte möjlighet att samlas kring fokusområden. Vi får också information om aktuella strategiska projekt och implementering av CoClass – det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Vi får dessutom höra mer om utbyggnaden av Oslo flygplats som tagit steget in i BIM nivå 3.

Alla BIM Alliance medlemmar är välkomna till mötet, du behöver inte vara anmäld till någon av intressentgrupperna.

Läs mer och anmäl dig till mötet

 

Smart Built Environment för digitalisering och industrialisering

I programmet för digitalisering och industrialisering, Smart Built Environment, satsar staten och näringslivet tillsammans 200 miljoner kronor under den första perioden 2015-2018 på forskning, utveckling och innovation inom bland annat BIM och GIS.

På Smart Built Environments webbplats hittar du all information du behöver och aktuella nyheter om Smart Built Environment och vår omvärld.

Till Smart Built Environments webbplats

  

Sju strategiska områden

BIM Alliance styrelse har pekat ut sju strategiska områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren:
Idélampa
- informationsspridning/nätverk
- informationsstandarder
- processer/organisation
- juridik/upphandling
- forskning och utveckling
- utbildning
- omvärld

Verksamhetsplanen för 2015 tar utgångspunkt från områdena och beskriver de aktiviteter BIM Alliance ska arbeta med och vilka strategiska utmaningar som finns.

Läs mer om detta och mycket annat i BIM Alliance verksamhetsplan för 2015

 

 

Kalendarium

Fler händelserarrow

Prenumerera på nyhetsbrev

Är du anställd på ett av BIM Alliance medlemsföretag? Då kan du prenumerera på BIM Alliance nyhetsbrev!

Prenumerera på nyhetsbrevet!arrow