Nyheter

 • 2014-10-22 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance har pratat med Jonny Hellman, VD för Byggvarubedömningen och ledare för BIM Alliance nya intressentgrupp Miljö och energi.

 • 2014-10-15 Nytt i sektorn

  600 personer från Trafikverket ska utbildas i BIM. Kompetensnivån hos personalen på Trafikverket ska höjas för att de ska kunna införa arbetsmetoden i alla infrastrukturprojekt i framtiden.

 • 2014-10-14 Nytt i sektorn

  I nya investeringsprojekt som Trafikverket upphandlar kommer det från och med 2015 att bli krav på att använda BIM. Avsikten är att driva på utvecklingen och bidra till ökad produktivitet i anläggningsbranschen.

 • 2014-10-09 BIM Alliance-nytt

  Lär dig mer om BIM och vad som händer i branschen i Sverige! Nu finns sex stycken av BIM Alliance populära infoblad översatta till engelska.

 • 2014-10-01

  V-Con är ett samfinansierat europeiskt projekt som syftar till utveckling av öppna BIM- och GIS-lösningar för infrastruktur med fokus på vägar. Nu görs en gemensam svensk/holländsk upphandling och en industridag anordnads i Amsterdam den 9 oktober.

Visa fler nyheterarrow
 

Välkommen till BIM Alliance!

Den 1 januari 2014 bildades BIM Alliance vid en sammanslagning av de tre föreningarna buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM. Webbplatserna för fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART finns kvar under en övergångsperiod och vissa sidor på BIM Alliance webb länkar till dessa för mer information.

Till fi2 Förvaltningsinformation

Till buildingSMART Sweden

 

Lyckad BIM Alliance-konferens med internationella inslag

Nära 180 personer fanns på plats när BIM Alliance konferens ”Utblick & inblick” arrangerades på Clarion Hotel Arlanda. Internationella och nationella experter delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Konferensdeltagarna fick en utblick mot omvärlden där de fick lyssna på BIM-experterna Dale Sinclair från Storbritannien och Hans Hendriks från Holland.

- Dagen visar att det finns ett stort intresse för BIM i Sverige, precis som i Nederländerna, och att vi kan lära mer av varandra, sa Hans Hendriks efter sitt framförande.

Under dagen fick vi också en inblick i vad som görs i Sverige just nu, bland annat via BIM Alliance intressentgrupper, Socialdepartementet och Boverket.

Läs mer och kika på presentationer och bilder

    

BIM Alliance på turné landet runt

BIM Alliance landet runt

Konferensserien "BIM Alliance landet runt", där vi lyfter fram lokala frågor och initiativ, har varit väldigt uppskattad under våren. Konferensen besöker Jönköping den 13 november.

Läs mer om BIM Alliance landet runt - Jönköping

Konferensserien har hittills besökt Luleå, Göteborg, Malmö, Falun och Gävle.

Läs mer och ladda ner presentationer från genomförda seminarier

  

 

Kalendarium

 • 2014-11-04 Stockholm, Seminarium

  SGI fick 2013 ett regeringsuppdrag för att utveckla ett geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning i tidiga byggskeden. Arbetet med systemet är i slutfasen och nu anordnas en workshop där en betaversion kommer att presenteras.

 • 2014-11-12 Intressentgruppsmöte

 • 2014-11-13 Stockholm, Intressentgruppsmöte

 • 2014-11-13 Jönköping, Konferens

  Välkommen på BIM-konferens i Jönköping där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

 • 2014-11-24 Seminarium

  UAS (Unmanned Aerial Systems) är en innovativ teknik som i olika sammanhang har visat sig ha stora fördelar. Så kallade "drönare" används för att på ett snabbt och smidigt sätt samla in och visualisera data inom till exempel planering och byggande.

Fler händelserarrow

Prenumerera på nyhetsbrev

Är du anställd på ett av BIM Alliance medlemsföretag?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Det gör du enkelt via e-post:

Ja tack till prenumerationarrow