Nyheter

 • 2015-03-06 BIM Alliance-nytt

  Vi hälsar ETTELVA Arkitekter och skolan Campus i12 varmt välkomna som medlemmar i BIM Alliance!

 • 2015-02-24 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance, Trafikverket och KTH kommer att lämna remissvar för BIM-standarden IFC Alignment (buildingSMART) och GIS-standarden InfraGML Conceptual Model (OGC). BIM Alliance medlemmar är välkomna att ta del av remisserna.

 • 2015-02-24 BIM Alliance-nytt

  För att få fram heltäckande standarder inom infrastruktursektorn behöver det bedrivas parallell standardisering inom BIM och GIS (geografiska informationssystem). Projektet ”P6 – IFC Alignment” utgör startskottet för framtagandet av öppna standarder inom Infrastruktursektorn.

 • 2015-02-24

  BIM Alliance har pratat med Leif Sundbom, verksamhetsarkitekt på IT-enheten på Akademiska Hus. Leif leder, tillsammans med Lars Lidén från Specialfastigheter, BIM Alliance intressentgrupp för förvaltning.

 • 2015-02-23 BIM Alliance-nytt

  Nu finns en sammanställning av alla BIM-sessioner på kongressen och mässan Position 2015 som äger rum i mars. BIM Alliance ansvarar för en del av arrangemanget.

Visa fler nyheterarrow
 

Sju strategiska områden för BIM Alliance

BIM Alliance styrelse har pekat ut sju strategiska områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren:
Idélampa
- informationsspridning/nätverk
- informationsstandarder
- processer/organisation
- juridik/upphandling
- forskning och utveckling
- utbildning
- omvärld

Verksamhetsplanen för 2015 tar utgångspunkt från områdena och beskriver de aktiviteter BIM Alliance ska arbeta med och vilka strategiska utmaningar som finns.

Läs mer om detta och mycket annat i BIM Alliance verksamhetsplan för 2015

  

Position 2015: Innovationer för samhällsbyggande

17-19 mars, Stockholmsmässan
Position 2015 är landets största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik och andra IT-stöd för ökad samhällsnytta. Här är e-tjänster, visualisering och kommunikation viktiga delar. 

Google-expert och minister huvudtalare
Två av konferensens huvudtalare är bostads- och stadsutvecklings- och it-ministern Mehmet Kaplan och Googles geoexpert Ed Parsons.

BIM Alliance ansvarar för en del av arrangemanget.

Sammanställning: BIM-sessioner på Position 2015

Läs mer om Position 2015

 

Konferens: BIM för byggmaterialindustrin

25 mars, StockholmBIM för Byggmaterialinsdustrin 25 mars 2015
Vill du få en inblick i de möjligheter som nya verktyg och processer ger byggmaterialindustrin? Den 25 mars arrangerar BIM Alliance, Byggmaterialindustrierna, Bygg- och Järnhandlarna och BEAst en konferens om hur byggmaterialindustrin kan använda sig av BIM.

Konferensen vänder sig till tillverkare och distributörer av byggmaterial, byggprodukter och byggsystem.

Läs mer och anmäl dig nu

 

Kalendarium

 • 2015-03-11 Uppsala, Seminarium

  Seminariedag: IoT- vad är det? Vad kan det göra för dig?

 • 2015-03-17 Stockholm, Konferens

  Vårens stora händelse, Position 2015, är en kongress och mässa om bostadsbyggande, infrastruktur och miljö. Position 2015 ska lyfta fram hur geografisk information och IT-stöd medverkar till smartare infrastruktur, mer effektivt bostadsbyggande och ett hållbart samhälle.

 • 2015-03-23 London, Externt

  buildingSMART International träffas i London för tekniskt möte.

 • 2015-03-24 Intressentgruppsmöte

  Den nya intressentgruppen Miljö och energi har börjat ta form. Gruppen presenteras på ett öppet intressentgruppsmöte den 24 mars där BIM Alliance medlemmar välkomnas.

 • 2015-03-25 Stockholm, Seminarium

  Den 25 mars arrangerar BIM Alliance ett seminarium om hur byggmaterialindustrin kan använda sig av BIM.

Fler händelserarrow

Prenumerera på nyhetsbrev

Är du anställd på ett av BIM Alliance medlemsföretag?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på BIM Alliance nyhetsbrevarrow