Nyheter

 • 2015-05-29

  "Smart Built Environment är en historiskt stor satsning från staten och näringslivet tillsammans som kommer att ge helt nya förutsättningar att arbeta strategiskt och långsiktigt med digitaliseringen i samhällsbyggandet." Läs BIM Alliance senaste krönika i tidningen Byggindustrin.

 • 2015-05-21 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance har pratat med Väino Tarandi, professor i Byggandets Informationsteknologi på KTH och ansvarig för BIM Alliance medverkan i det internationella samarbetet buildingSMART International.

 • 2015-05-19 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance hälsar arkitektkontoret Urban Design varmt välkommen som ny medlem!

 • 2015-05-19 BIM Alliance-nytt

  Den 14 mars träffades 10-tal deltagare för att få veta mer om resultaten från buildingSMARTs tekniska möte i London i mars. Under mötet planerades det också hur vi ska förhålla oss till alla aktiviteter som startas upp inom viktiga områden – till exempel IFC for Roads, produktbibliotek och infrastruktur.

 • 2015-05-19 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance fanns på plats den 24 april när årets stora BIM-konferens ”Digital Construction ” ägde rum i Vilnius, Litauen.

 • 2015-05-19 Nytt i sektorn

  Det finns fortfarande möjlighet att söka utbildningen "Teknisk visualisering - BIM" hos Campusi12. Utbildningen ger studenten kunskap om konstruktion, projektering, arkitektur och byggprocesser med fokus på visualisering.

Visa fler nyheterarrow
 

Sju strategiska områden för BIM Alliance

BIM Alliance styrelse har pekat ut sju strategiska områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren:
Idélampa
- informationsspridning/nätverk
- informationsstandarder
- processer/organisation
- juridik/upphandling
- forskning och utveckling
- utbildning
- omvärld

Verksamhetsplanen för 2015 tar utgångspunkt från områdena och beskriver de aktiviteter BIM Alliance ska arbeta med och vilka strategiska utmaningar som finns.

Läs mer om detta och mycket annat i BIM Alliance verksamhetsplan för 2015
 

Ja till strategiskt innovationsprogram!

Olle Samuelson, Anna Sander, Mehmet Kaplan och Ingrid Petersson

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas har nu beslutat att Smart Built Environment blir ett nytt strategiskt innovationsområde för Sverige. Staten och näringslivet satsar gemensamt inledningsvis upp till 200 miljoner kronor i programmet, under en treårsperiod. Det gör Smart Built Environment till en av de största satsningarna någonsin inom samhällsbyggandet.

Läs mer om programmet

 

Var med och påverka det nya BSAB-systemet

Nu har du möjlighet att påverka BSAB - klassifikationssystemet som används genom hela byggprocessen. Ett antal av branschens tunga aktörer har gått samman för att arbeta fram ett nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB.

Var med och påverka utvecklingen så att du och dina kollegor får verklig nytta av nya BSAB. Genom att engagera dig i projektets arbetsgrupper får du bland annat en ovärderlig insikt i och kunskap om det nya klassifikationssystemet.

Läs mer och anmäl dig till arbetsgrupperna
 

 

Kalendarium

Fler händelserarrow

Prenumerera på nyhetsbrev

Är du anställd på ett av BIM Alliance medlemsföretag?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på BIM Alliance nyhetsbrevarrow