Nyheter

 • 2015-10-02 BIM Alliance-nytt

  Vi hälsar marknadsanalysföretaget Prognoscentret AB varmt välkommen som medlem i BIM Alliance!

 • 2015-09-23 BIM Alliance-nytt

  Vi hälsar bostadsföretaget Stockholmshem och Svenska kyrkan varmt välkomna som medlemmar i BIM Alliance!

 • 2015-09-23 BIM Alliance-nytt

  Den 18 september anordnade BIM Alliance en konferensdag för högskolor och universitet om gemensamma frågor och samverkan kring utbildningsnivåer, material och föreläsningar.

 • 2015-09-22 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance var på plats under Veidekkes seminarium "Digitalisering och VDC inom Bygg och Anläggning" den 9 september. Vi passade på att prata med Martin Fischer, professor på Stanford University.

 • 2015-09-21 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance intressentgrupp för projektledning tar just nu fram ett dokument som ska stötta projektledare och projekteringsledare i hur digitala verktyg och BIM kan integreras i projektets ordinarie arbetssätt. Du kan vara med och påverka arbetet.

 • 2015-09-21 Nytt i sektorn

  Sverige är fortsatt världsledande nation när det gäller innovationsförmåga. Den tidigare tredjeplatsen efter Schweiz och Storbritannien försvaras när World Intellectual Property Organisation, WIPO, presenterar årets globala Innovationsindex.

Visa fler nyheterarrow
 

Kick off för Smart Built Environment

SIO_bildDet nya programmet för digitalisering och industrialisering, Smart Built Environment, samlar intressenter till en informations- och inspirationsdag i Stockholm den 12 oktober. 

Under mötet får du veta vad som sker i programmet, hur processen för utlysningar och strategiska projekt kommer att gå till och hur man gör för att engagera sig i programmet. Mötet kommer att innehålla information och inspiration, men också diskussioner och inspel från deltagarna för att programmet ska få en så bra start och inriktning som möjligt. Utlysningar och andra aktiviteter drar igång efter årsskiftet. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Läs mer och anmäl dig på IQ Samhällsbyggnads webbplats
 

BIM Alliance besöker Umeå

BIM Alliance landet runt

BIM Alliance anordnar en konferensdag i Umeå där vi lyfter upp lokala BIM-initiativ. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig.

Under konferensen i Umeå kommer vi att lyfta fram lokala frågeställningar och initiativ. Tillsammans med er funderar vi på vägen framåt, både nationellt och för just er region. Du får bland annat träffa representanter från Trafikverket, Consultec, Balticgruppen, Luleå Tekniska Universitet, NCC och Umeå Universitet.

Läs mer och anmäl dig
 

Sju strategiska områden

BIM Alliance styrelse har pekat ut sju strategiska områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren:
Idélampa
- informationsspridning/nätverk
- informationsstandarder
- processer/organisation
- juridik/upphandling
- forskning och utveckling
- utbildning
- omvärld

Verksamhetsplanen för 2015 tar utgångspunkt från områdena och beskriver de aktiviteter BIM Alliance ska arbeta med och vilka strategiska utmaningar som finns.

Läs mer om detta och mycket annat i BIM Alliance verksamhetsplan för 2015

 

Var med och påverka det nya BSAB-systemet

Nu har du möjlighet att påverka BSAB - klassifikationssystemet som används genom hela byggprocessen. Ett antal av branschens tunga aktörer har gått samman för att arbeta fram ett nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB.

Var med och påverka utvecklingen så att du och dina kollegor får verklig nytta av nya BSAB. Genom att engagera dig i projektets arbetsgrupper får du bland annat en ovärderlig insikt i och kunskap om det nya klassifikationssystemet.

Läs mer och anmäl dig till arbetsgrupperna
 

 

Kalendarium

Fler händelserarrow

Prenumerera på nyhetsbrev

Är du anställd på ett av BIM Alliance medlemsföretag?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på BIM Alliance nyhetsbrevarrow