Nyheter

 • 2016-10-18 BIM Alliance-nytt

  Den 5 oktober arrangerade BIM Alliance och EMTF, Energi- och Miljötekniska föreningen, ett lunchseminarium om BIM som verktyg. Tema för seminariet var hur BIM används i projekt idag och hur målet för det arbetet ser ut. Olika aktörer och olika programvaror ska kunna dela på data för att spara tid, höja kvaliteten och undvika missförstånd.

 • 2016-09-28 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance har skapat ett nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter kring BIM-utbildningar – BIM Akademin. Vi passade på att ställa några frågor till Gustav Jansson, ansvarig för nätverket och dessutom biträdande universitetslektor vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet.

 • 2016-09-27 BIM Alliance-nytt

  Den 25-29 september pågår organisationen buildingSMART Internationals toppmöte för hösten i Jeju, Korea. Sverige är starkt representerat genom BIM Alliance, Trafikverket och KTH. Extra spännande i år är de två nya grupper som startats inom organisationen.

 • 2016-09-26 BIM Alliance-nytt

  Efter en direkt förfrågan från Näringsdepartementet har BIM Alliance svarat på den remiss som skickats ut gällande Boverkets rapport ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation” (rapport 2015:46). Boverket har fått i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för att införa ett regelverk för dokumentation av byggprodukter vid nybyggnation, en så kallad loggbok.

 • 2016-09-26 BIM Alliance-nytt

  CoClass är namnet på det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Systemet är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt, BSAB 2.0, där BIM Alliance medverkar. Branschen har fått chans att tycka till om systemet i en extern remiss och Julie Gunnarsson, projektledare för BSAB 2.0, berättar om hur arbetet fortlöper.

Visa fler nyheterarrow
 

Gemensamt möte för alla intressentgrupper

BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för att utbyta erfarenheter och identifiera hur vi genom arbete med BIM kan vidareutveckla branschen. Under eftermiddagen den 20 oktober tar vi nästa steg mot det obrutna informationsflödet och anordnar ett gemensamt möte för BIM Alliance intressentgrupper.

Under mötet får vi förutom erfarenhetsutbyte möjlighet att samlas kring fokusområden. Vi får också information om aktuella strategiska projekt och implementering av CoClass – det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Vi får dessutom höra mer om utbyggnaden av Oslo flygplats som tagit steget in i BIM nivå 3.

Alla BIM Alliance medlemmar är välkomna till mötet, du behöver inte vara anmäld till någon av intressentgrupperna.

Läs mer och anmäl dig till mötet

 

Smart Built Environment för digitalisering och industrialisering

I programmet för digitalisering och industrialisering, Smart Built Environment, satsar staten och näringslivet tillsammans 200 miljoner kronor under den första perioden 2015-2018 på forskning, utveckling och innovation inom bland annat BIM och GIS.

På Smart Built Environments webbplats hittar du all information du behöver och aktuella nyheter om Smart Built Environment och vår omvärld.

Till Smart Built Environments webbplats

  

Sju strategiska områden

BIM Alliance styrelse har pekat ut sju strategiska områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren:
Idélampa
- informationsspridning/nätverk
- informationsstandarder
- processer/organisation
- juridik/upphandling
- forskning och utveckling
- utbildning
- omvärld

Verksamhetsplanen för 2015 tar utgångspunkt från områdena och beskriver de aktiviteter BIM Alliance ska arbeta med och vilka strategiska utmaningar som finns.

Läs mer om detta och mycket annat i BIM Alliance verksamhetsplan för 2015

 

 

Kalendarium

 • 2016-10-25 Scandic Fornebu, Fornebu, Norge, Konferens

  Konferensen är Norges största inom 3D/BIM och anordnas i år för 13e gången.

 • 2016-11-23 Stockholm, Intressentgruppsmöte

 • 2016-11-24 Seminarium

  BIM Alliance anordnar en heldag om öppna standarder. Halva dagen riktar sig till dig som vill lära dig mer om standarder i en minikurs och andra halvan ordnar vi ett seminarium om öppna standarder.

 • 2016-11-29 Stockholm, Konferens

  Användningen av drönare/UAS ökar explosionsartat och bara i Sverige söker runt 100 företag tillstånd varje månad för att få använda drönare i sin verksamhet. Fokus för årets arrangemang är den nytta som drönarsystem skapar för samhällsbyggandet i kombination med geodata, geografiska informationssystem och BIM.

 • 2016-12-06 Intressentgruppsmöte

Fler händelserarrow

Prenumerera på nyhetsbrev

Är du anställd på ett av BIM Alliance medlemsföretag? Då kan du prenumerera på BIM Alliance nyhetsbrev!

Prenumerera på nyhetsbrevet!arrow