Nyheter

 • 2015-04-24 BIM Alliance-nytt

  På BIM Alliance årsstämma den 23 april utsågs BIM Alliance nya styrelse. Ulrika Francke fortsätter som ordförande och styrelsen har fått två nya medlemmar.

 • 2015-04-21 BIM Alliance-nytt

  Digitaliseringen är den främsta förändringsfaktorn i vår tid. Programmet Smart Built Environment, som BIM Alliance medverkar i, bidrar till att Sverige blir ett föregångsland inom digitaliseringen inom hållbart samhällsbyggande. Idag utsågs Smart Built Environment till ett nytt strategiskt innovationsprogram.

 • 2015-04-17 BIM Alliance-nytt

  BIM Alliance hälsar byggföretaget Q-gruppen varmt välkommen som ny medlem!

 • 2015-04-08 BIM Alliance-nytt

  Numera är ett stort antal produkter och byggsystem tillgängliga som 3D-illustrationer, 3D-objekt eller som BIM-objekt. Men vem bestämmer när och vilka specifika produkter som ska placeras i modellerna? Och vilka är riskerna? Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad.

 • 2015-03-30 BIM Alliance-nytt

  Under konferensen "BIM för byggmaterialindustrin" fick deltagarna inblick i de möjligheter som nya verktyg och processer ger byggmaterialindustrin. Läs mer, kika på bilder och ladda ner presentationerna!

 • 2015-03-25 BIM Alliance-nytt

  Varför är det viktigt att vi får till ett mångårigt forsknings- och innovationsprogram inom området BIM, GIS och industriella processer inom samhällsbyggandet? Hör vad Stefan Engdahl från Trafikverket och Ulrika Francke från Tyréns säger om saken.

Visa fler nyheterarrow
 

Sju strategiska områden för BIM Alliance

BIM Alliance styrelse har pekat ut sju strategiska områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren:
Idélampa
- informationsspridning/nätverk
- informationsstandarder
- processer/organisation
- juridik/upphandling
- forskning och utveckling
- utbildning
- omvärld

Verksamhetsplanen för 2015 tar utgångspunkt från områdena och beskriver de aktiviteter BIM Alliance ska arbeta med och vilka strategiska utmaningar som finns.

Läs mer om detta och mycket annat i BIM Alliance verksamhetsplan för 2015
 

Ja till strategiskt innovationsprogram!

Olle Samuelson, Anna Sander, Mehmet Kaplan och Ingrid Petersson

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas har nu beslutat att Smart Built Environment blir ett nytt strategiskt innovationsområde för Sverige. Staten och näringslivet satsar gemensamt inledningsvis upp till 200 miljoner kronor i programmet, under en treårsperiod. Det gör Smart Built Environment till en av de största satsningarna någonsin inom samhällsbyggandet.

Läs mer om programmet

 

Var med och påverka det nya BSAB-systemet

Nu har du möjlighet att påverka BSAB - klassifikationssystemet som används genom hela byggprocessen. Ett antal av branschens tunga aktörer har gått samman för att arbeta fram ett nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB.

Var med och påverka utvecklingen så att du och dina kollegor får verklig nytta av nya BSAB. Genom att engagera dig i projektets arbetsgrupper får du bland annat en ovärderlig insikt i och kunskap om det nya klassifikationssystemet.

Läs mer och anmäl dig till arbetsgrupperna
 

 

Kalendarium

 • 2015-05-05 Göteborg, Externt

  EGA bjuder in till en kurs som förklarar konceptet BIM, hur det har utvecklats de senaste åren och var branschen är idag. Kursen fokuserar på att förklara och exemplifiera BIM ur ett nyttoperspektiv, för fastighetsägare, projektbeställare och projektledare.

 • 2015-05-20 Stockholm, Intressentgruppsmöte

 • 2015-06-15 Paris, Externt

  buildingSMART International träffas i Paris.

 • 2015-09-22 Malmö, Externt

  EGA bjuder in till en kurs som förklarar konceptet BIM, hur det har utvecklats de senaste åren och var branschen är idag. Kursen fokuserar på att förklara och exemplifiera BIM ur ett nyttoperspektiv, för fastighetsägare, projektbeställare och projektledare.

 • 2015-10-12 Singapore, Externt

  buildingSMART International träffas i Singapore för tekniskt möte.

Fler händelserarrow

Prenumerera på nyhetsbrev

Är du anställd på ett av BIM Alliance medlemsföretag?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på BIM Alliance nyhetsbrevarrow